Hoe werkt beneficiair aanvaarden van een erfenis?

Hoe werkt beneficiair aanvaarden van een erfenis?

Als erfgenaam moet je een keuze maken over de erfenis. Je kan kiezen tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als je kiest voor beneficiair aanvaarden hoef je de schulden van de overledene niet van je eigen geld te betalen, alhoewel je wel wordt verplicht de erfenis te vereffenen.

Als je weet dat de overledene misschien schulden had, heb je 2 keuzes voor de erfenis. De erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen. Bij beneficiaire aanvaarding accepteert u de erfenis maar hoef je de schulden niet met je eigen geld te betalen. Je vereffent de schulden door de fysieke middelen om te zetten in liquide middelen. Een deel van de erfenis wordt verkocht om de schuld af te lossen. Het proces moet wel goed gedaan worden, als het niet goed wordt gedaan is het mogelijk dat je alsnog de schulden met je eigen geld moet betalen.

Hoe regel ik het beneficiair aanvaarden van een erfenis

Het beneficiair aanvaarden kan op een aantal manieren. Je kan het regelen door je verklaring in te laten schrijven in het boedelregister. Dit wordt gedaan bij de rechtbank die bij de laatste woonplaats van de overledene hoort. Hier staat een vergoeding tegenover. Als er meerdere erfgenamen zijn kun je tegelijk de verklaring laten inschrijven. Op deze manier betaal je maar één keer een vergoeding.

Als de andere erfgenamen de erfenis beneficiair aanvaarden, dan heb je nog 3 maanden om hierover zelf te kiezen. Als je geen keuze maakt, dan aanvaard je het automatisch beneficiair. Dit geldt alleen als de andere erfgenamen de erfenis beneficiair aanvaard hebben. De periode van 3 maanden gaat in wanneer je er achter komt dat de andere erfnamen beneficiair hebben aanvaard.

Wat zijn de gevolgen van beneficiair aanvaarden?

De erfenis beneficiair aanvaarden klinkt aantrekkelijk, de schuld aflossen zonder je eigen geld. Je moet er alleen wel veel voor regelen. Wanneer is het verstandig? Het is verstandig wanneer je weet dat de overledene schulden had of wanneer je niet voldoende inzicht hebt in wat de erfenis precies inhoudt. Als je zeker weet dat de overledene geen schulden heeft, dan is zuiver aanvaarden de simpelere oplossing. Hierin een expert voor te regelen is handig, hij kan met verschillende werkwijzen diverse situaties oplossen.

Wat zijn de gevolgen van beneficiair aanvaarden?

  • Het kan alleen samen met alle erfgenamen
  • Langdradig juridisch proces
  • Eventueel bij verdeling moeten onbekende erfgenamen worden opgespoord
  • De verdeling kan soms openlijk bekend worden gemaakt.

Het beneficiair aanvaarden is niet zomaar klaar, maar het is wel een veilige optie. De schulden kunnen niet van je eisen dat je het met je eigen geld moet afbetalen. Als je goed het proces volgt is er niks aan de hand en loop je geen extra risico’s.

Maak geen overhaaste beslissingen

Als er iemand overlijdt is het verstandig om niet gelijk allerlei acties te ondernemen omtrent de erfenis. Het kan zomaar zijn dat je iets doet wat ervoor zorgt dat je de erfenis zuiver aanvaardt. Terwijl dit misschien helemaal niet je bedoeling was. Een tip is om altijd eerst met de andere erfgenamen te overleggen welke stappen er worden genomen. Voordat er straks keuzes worden gemaakt die niet bedoeld waren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *